Al jouw vragen en antwoorden over "leren en werken" (BBL) en stage lopen (BOL) bij ZGEM, lees je hier!

 

Welke opleidingsplaatsen BBL biedt ZGEM?

 

ZGEM biedt  in de eerste plaats opleidingsplaatsen aan voor de opleiding:

  • Verzorgende -IG niveau 3  (duur 3 jaar)

Daarnaast kunnen er op basis van behoefte, opleidingsplaatsen ontstaan voor de volgende opleidingen:

  • Helpende Zorg en Welzijn (niv. 2 ) (duur 1-2 jaar)
  • De verkorte opleiding Verpleegkundige (niv. 4) Doorstroom (duur 2- 2,5 jaar)  
    Deze opleidingsvariant is speciaal bedoelt voor medewerkers van ZGEM met een diploma Verzorgende-IG, die willen doorstromen naar de opleiding Verpleegkundige.

Op behoeften kunnen er ook vacatures ontstaan voor opleidingsplaatsen van opleidingen in andere richtingen die hier vermeld worden.  Deze worden wanneer dit aan de orde is geplaatst op de werken bij site van Zorggroep Elde Maasduinen.

 

Hoe weet ik welke opleidingsplaatsen er beschikbaar zijn ?

Wanneer er opleidingsplaatsen beschikbaar komen dan worden er hiervoor vacatures geplaatst op de site van Zorggroep Elde Maasduinen: www.zgem.nl. Ben je op zoek naar een opleidingsplaats, kijk dan regelmatig op deze site.
Daarnaast zullen er hierover ook berichten worden geplaatst op de sociale media zoals Facebook en Instagram. Volg daarvoor de ZGEM accounts binnen deze platforms.

Wil je op een van de vacatures solliciteren ? Vul dan het sollicitatieveld in op de site.

Bieden jullie ook BOL stageplaatsen aan ?

Ja binnen ZGEM is er ook de mogelijkheid om vanuit verschillende opleidingen stage te lopen.
In de meeste gevallen wordt hierover rechtstreeks met de verschillende opleidingsinstituten afspraken gemaakt.

Wat is de duur van de  verschillende opleidingen?

Verzorgende IG: 3 jaar  
Duur van de opleiding kan verkort worden door specifieke vooropleiding en ervaring 
tot max. 2 jaar

Helpende Zorg en Welzijn: 2 jaar  
Er zijn  opleidingsvarianten waarbij de duur terug kan worden gebracht naar 1 jaar. Ook dit heeft te maken met vooropleiding en ervaring.

Verpleegkundige niv. 4:   2,5 jaar   
Dit betreft het doorstroom (verkort) traject

Verpleegkunde niv. 6: 
HBO opleiding

Welke vooropleiding heb ik nodig voor de verschillende opleidingen? 

  Regulier Variant Vooropleiding
 Helpende ZW BBL 2 jaar 1 jaar  VMBO, (LBO, VBO, Mavo) Diploma entreeopleiding
 Verzorgende IG BBL 3 jaar 2 - 2,5 jaar MBO niv. 2, VMBO Kader, Gemende leerweg, Theoretische leerweg
 Verpleegkundige niv. 4 BBL 4 jaar Doorstroom 2,5 jaar Doorstroom: MBO 3 Verzorgende-IG
 Verpleegkundige niv. 6 Deeltijd 4 jaar Verkort 3 jaar Havo, VWO, MBO 4 diploma


Hoe ziet een BBL opleiding eruit? 

Wanneer je start met een BBL opleiding kom je in dienst van ZGEM. Je ontvangt van ons een Leer-Arbeidsovereenkomst. Je kunt kiezen uit een leer-arbeidsovereenkomst van 28 tot 32 uur.
Je gaat in de meeste gevallen 1 dag per week naar school. Voor deze schooldag ontvang je lestijdvergoeding. Dat wil zeggen dat de schooldag geheel of gedeeltelijk binnen jouw contracturen valt. Bij een contract van 28 uur krijg je 7 uur lestijdvergoeding. Bij een leer-arbeidsovereenkomst van 32 uur is dat 8 uur. Bij 28 uur ben je dan nog 21 uur aan het werk op de werkvloer. Bij 32 uur ben je 24 uur aan het werk.
Wanneer je 2 dagen in de week naar school gaat, is de tweede dag eigen tijd. Hiervoor ontvang je dan geen lestijdvergoeding.
De schoolkosten en de aanschaf van leermiddelen zijn voor rekening van de organisatie. Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming voor de aanschaf van een Laptop met een maximum van €500,00.
Tijdens het werken word je begeleid door een collega. Deze collega is door ons geschoold tot werkbegeleider en heeft de training werkbegeleider gevolgd. 
Verder is er op de meeste locaties ook een praktijkopleider aanwezig. Deze ondersteunt de werkbegeleider en volgt jouw leerproces op afstand.

Tijdens vakanties en geen schooldagen hebt, werk je de volledige uren die in je contract staan. Je bent dan geen 21 of 24 uur op de werkvloer maar je werkt die week gewoon de 28 of 32 uur uur.

Op dit moment zien wij steeds meer maatwerktrajecten ontstaan. Binnen deze trajecten wordt het leren op een ander wijze vorm gegeven. Dit kan betekenen dat je sneller door de lesstof kunt gaan maar ook dat de lessen op een ander manier worden gegeven.
praktijksituatie leidend en jij bepaalt zelf wanneer en met welke onderwerpen/werkprocessen/opdrachten jij aan de slag gaat. Wanneer dit het geval is, zal je hierover tijdens de sollicitatieprocedure verder over worden geïnformeerd. 

Wat verdien ik wanneer ik een BBL opleiding ga volgen? 

Artikel 3.16 Leerling-salaris - Vanaf 1 januari 2020 

1. Als je een leerling bent en een BBL-opleiding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs volgt òf een HBO-duaal opleiding volgt, dan is de cao is op jou van toepassing met uitzondering van artikel 3.1 Functiewaardering en voor zover niet anders bepaald in het cao.
Je ontvangt als leerling een door je werkgever te bepalen bedrag uit onderstaande tabel. Je werkgever houdt bij de bepaling van je salarisbedrag rekening met je ervaring en vordering in de opleiding. Tijdens je opleiding zal je werkgever je een verhoging geven van dit bedrag tot het in de tabel genoemde maximum. Na het succesvol afronden van een fase in je opleiding en het overgaan naar de volgende fase in je opleiding wordt jou een verhoging gegeven van minimaal 10 % tot het maximum van de tabel is bereikt. 
Bij de bepaling van je salarisbedrag krijg je tenminste het bedrag van het wettelijk minimumloon BBL als je werkzaam bent als leerling die een BBL-opleiding volgt. Als je werkzaam bent als leerling die een HBO-duaal opleiding volgt, dan ontvang je tenminste het wettelijk minimum (jeugd)loon. Het salaris is gebaseerd op een voltijd dienstverband van gemiddeld 36 uur per week. Als je
in deeltijd werkt, wordt je salaris naar verhouding berekend. Dit salaris is inclusief maximaal (4x52) 208 uren lestijd (gemeten per studiejaar) binnen de onderwijsinstelling. 

 Salarissen leerlingen BBL en HBO-duaal   
  Bandbreedte salaris p/maand Bandbreedte periodesalaris Bandbreedte salaris per uur
 Vanaf 1 januari 2020 
 Min. €1111,04 en max. €1921,61
 

 Min. €1022,40 en max. €1768,32
 
 
 Min. €7,10 en max. €12,28
 
 Vanaf 1 juni 2020 
Min. €1149,93 en max. €1988,87
 
 
Min.€1058,40 en max.€1830,24
 
 
 Min. €7,35 en max. €12,71
 
 Vanaf 1 juli 2020 
 Min. €1184,43 en max. €2048,54
 
 
 Min. 1090,08 en max.1884,96
 
 
 Min. €7,57 en max. €13,09
 

 
Waar kom ik te werken en blijf ik de gehele opleiding op dezelfde plek werken? 

Wanneer je in aanmerking komt voor een BBL opleidingsplaats gaan wij met je in gesprek over jouw voorkeur wat betreft locatie en doelgroep. 
Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Wanneer je geplaatst bent op een van deze  opleidingsplaatsen dan kun je in de meeste gevallen gedurende de gehele opleiding binnen deze locatie geplaatst blijven. Wel kijken wij samen met jou op geplande momenten of een wissel van team of locatie gewenst is. Ook een stageperiode op een andere locatie, bij een andere doelgroep of  op een gespecialiseerde afdeling is mogelijk.
Dit altijd wel onder voorbehoud van de mogelijkheden die er op dat moment zijn.

Met welke opleiders / ROC werken jullie samen? 

  Gevestigd in Werkgebied Opleidingen
 KW1C  Den Bosch Noordoost / Midden Helpende ZW, Verzorgende IG, Verpleegkundige
 ROC Tilburg Tilburg Midden Verzorgende IG, Verpleegkundige
 Summa College Eindhoven Noordoost / Midden Verzorgende IG, Verpleegkundige
 Curio Breda Midden Verzorgende IG, Verpleegkundige
 ROC Leijgraaf Oss Noordoost Helpende ZW
 AVANS Breda, Den Bosch Noordoost / Midden HBO-V